SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý phương tiện đo nhóm II

 Phần mềm Quản lý phương tiện đo nhóm II là một hệ thống phần mềm ứng dụng đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của các tỉnh thành trong lĩnh vực quản lý thông tin về phương tiện đo nhóm II và các thông tin quản lý khác qua mạng internet. Phần mềm này là công cụ hữu ích và thuận tiện cho cán bộ theo dõi, xử lý, khai thác thông tin về phương tiện đo và cho tổ chức kiểm định, các đơn vị sử dụng, sản xuất kinh doanh (SXKD) phương tiện đo cập nhật thông tin, báo cáo hoạt động,...

Mã sản phẩm: SPPM2007
Phiên bản: 1.0
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản: 1.0
Đơn giá: Thỏa thuận
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí: 01 năm
Demo:
Thông tin về sản phẩm:

I.            TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM

1.      Đa phân hệ khai thác

Phần mềm là công cụ hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng nên hệ thống được phân ra nhiều phân hệ với các chức năng tương ứng nhằm tối ưu hóa sự đơn giản hóa trong việc giao tiếp giữa người sử dụng với phần mềm. Phân mềm bao gồm 3 phân hệ chính:

Ø  Phân hệ quản trị hệ thống

Ø  Phân hệ quản lý, xử lý nghiệp vụ

Ø  Phân hệ thành viên

2.      Cơ sở dữ liệu tập trung

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung tại máy chủ, tạo khả năng truy cập rộng rãi, nâng cao tính nhất quán của dữ liệu và khả năng thực hiện.

3.      Giao tiếp qua mạng internet

Hệ thống được xây dựng trên mô hình kiến trúc Khách – Chủ thực thi trên môi trường mạng Internet cho phép người sử dụng làm việc mọi lúc, mọi nơi.

4.      Hệ thống quản trị, phân quyền chặt chẽ

Với Phần mềm này người quản trị hệ thống có thể sử dụng hệ thống quản trị để quản lý các nhóm người dùng, người dùng với việc phân quyền sử dụng từng chức năng cho từng nhóm, cho từng người dùng.

5.      Quản lý nhiều nhóm đối tượng

Hệ thống quản lý các nhóm bao gồm: Nhóm quản lý nhà nước về TĐC (Chi cục TĐC); nhóm các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; nhóm các đơn vị sử dụng phương tiện đo, các cơ sở SXKD. Mỗi nhóm được cung cấp một giao diện và các chức năng làm việc riêng.

6.      Thống kê, báo cáo đa dạng

Hệ thống cho phép người sử dụng khai thác thông tin từ tổng hợp đến chi tiết; tìm kiếm thông tin linh hoạt từ các báo cáo, thống kê đa dạng về phương tiện đo theo các tiêu chí: sắp hết hiệu lực, hết hiệu lực, mới kiểm định, chưa kiểm định, theo dõi theo lĩnh vực,..; về các tổ chức kiểm định, cơ sở sử dụng, SXKD phương tiện đo.

File đính kèm:
Các sản phẩm khác