SẢN PHẨM
Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN

 Hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN là sản phẩm cho phép các cá nhân, tổ chức đề xuất nhiệm vụ đến phòng quản lý khoa học của các Sở KH&CN qua mạng Internet; cho phép chủ nhiệm nhiệm vụ theo dõi thông tin nhiệm vụ đang triễn khai và cập nhật thông tin thực hiện nhiệm vụ để nhà quản lý xử lý; hệ thống cho phép các cá nhân, tổ chức đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến. Về phần quản trị hệ thống hỗ trợ các chức năng để quản lý, theo dõi, xử lý thông tin nhiệm vụ, xuất phôi giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Mã sản phẩm: SPPM2005
Phiên bản:
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản:
Đơn giá: Thỏa thuận
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí: 01 năm
Demo: elib.dostquangtri.gov.vn/NhiemVuKHCN
Thông tin về sản phẩm:

 

File đính kèm:
Các sản phẩm khác