SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý dịch tễ bênh cúm gia cầm

Phần mềm là kết quả đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý - GIS trong việc giám sát và khống chế cúm gia cầm tại Quảng Trị. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu với tính chất là một hệ thống mở có thể cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu dễ dàng và cung cấp các công cụ khai thác thông tin phục vụ quản lý, cảnh báo dịch bệnh địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN đã thiết kế, xây dựng phần mềm này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra.

Mã sản phẩm: SPPM2002
Phiên bản: 1.0
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản: 1.0
Đơn giá: Thỏa thuận
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí: 01 năm
Demo: Tham khảo tại: http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuyqt
Thông tin về sản phẩm:

 

File đính kèm:
Các sản phẩm khác