SẢN PHẨM
Cổng thông tin dịch vụ hành chính công cấp huyện

 

Mã sản phẩm: SPPM2003
Phiên bản:
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản:
Đơn giá:
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí:
Demo:
Thông tin về sản phẩm:

Hê thống cung cấp các dịch vụ hành chính công:

 • Cấp giấy phép xây dựng (nhà ở riêng lẽ đô thị).
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
 • Cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.
 • Cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Về phía người dân:

 • Gửi đơn một cách dễ dàng thông qua mạng Internet.
 • Tiết kiệm thời gian đi lại.
 • Theo dõi được tình trạng hồ sơ (đã được tiếp nhận, xử lý hay không). 
 • Biết được thông báo từ cơ quan chức năng thông qua hệ thống để chỉnh sửa, bổ sung hay nhận kết quả.

Về phía cơ quan hành chính:

 • Tiết kiệm chi phí, giảm áp lực giấy tờ công việc.
 • Tăng hiệu quả quản lý.
 • Đảm bảo minh bạch, chính xác việc thống kê.
 • Giúp lãnh đạo theo dõi bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, chính xác.
 • Góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiện đại.

Giới thiệu về Cổng thông tin dịch vụ công huyện Hướng Hóa - Xem tại đây

File đính kèm:
Các sản phẩm khác