SẢN PHẨM
Hệ thống quản lý Kế hoạch công việc

Hiện nay, việc quản lý thời gian làm việc cũng như chất lượng công việc của nhân viên trong các đơn vị, tổ chức còn nhiều bất cập, để giúp cho cá nhân chủ động với công việc được giao và giám sát được quá trình thực hiện nhiệm vụ thì sử dụng CNTT để hỗ trợ cho lãnh đạo trong quá trình giám sát và quản lý nhân viên của mình với chi phí thấp nhất, nhanh nhất, hiệu quả cao nhất. Từ ý tưởng đó chúng tôi xây dựng Hệ thống “Kế hoạch công việc”.

Mã sản phẩm: SPPM2004
Phiên bản:
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản:
Đơn giá: Thỏa thuận
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí: 01 năm
Demo:
Thông tin về sản phẩm:

 

File đính kèm:
Các sản phẩm khác