SẢN PHẨM
Phần mềm kiểm tra lượng của hàng hóa đóng gói sẳn

 Thông tin sản phẩm:

Mã sản phẩm: SPPM2008
Phiên bản: 1.0
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản: 1.0
Đơn giá: Thỏa thuận
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí: 01 năm
Demo:
Thông tin về sản phẩm:

 Giới thiệu sản phẩm:

File đính kèm:
Các sản phẩm khác