DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO
DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO
Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, chuyển giao phần mềm đóng gói; Phần mềm chuyên ngành; Giải pháp mạng và truyền thông; Tư vấn và triển khai xây dựng dự án, kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT; Liên kết đào tạo,...

+ Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, chuyển giao phần mềm đóng gói; Phần mềm chuyên ngành; Giải pháp mạng và truyền thông;

+ Tư vấn và triển khai xây dựng dự án, kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT;

+ Thiết kế, xây dựng mạng LAN/WAN/Internet; Xây dựng các dự án đầu tư và phát triển; Tư vấn xây dựng Hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu, giám sát xây dựng hệ thống, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm;

+ Thẩm định và đánh giá về công nghệ và thiết bị;

+ Tư vấn, hỗ trợ về đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, chi phí chuyển giao công nghệ và giám sát quá trình chuyển giao công nghệ;

+ Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trong việc đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng góp vốn liên doanh bằng quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn thiết kế, tra cứu và cung cấp các thông tin pháp lý về bảo hộ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài;

Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Các kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ thông tin.

+ Liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Trung ương và địa phương;

Các hình thức dịch vụ khoa học và công nghệ khác có liên quan.

File đính kèm:
Các bài viết khác